Przepisy rowerzystów

Przepisy dotyczące przemieszczania się rowerzystów po drogach są jasno określone w Kodeksie drogowym. Każdy rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego jest zobowiązany do respektowania wszystkich zasad panujących na drodze. Powinien szczególną uwagę zwrócić na znaki drogowe oraz zasady ustępowania pierwszeństwa, zasady skręcania oraz wyprzedzania.

Rowerzyści na drodze przepisy:

1. Rowerzysta musi mieć odpowiednio wyposażony rower oraz przystosowany pod kątem technicznym do prowadzenia go po drodze publicznej. Każdy policjant ma prawo sprawdzić, czy kierujący pojazdem ma obowiązkowe wyposażenie roweru, w szczególności odpowiednio przystosowane światła. Każdy rower musi mieć co najmniej jedną lampę przednią białą lub żółtą w świetle ciągłym lub migającym. Z tyłu roweru powinno znajdować się co najmniej jedno światło czerwone odblaskowe. Co najmniej jedno światło znajdujące się na tyle roweru powinno być czerwone, oświetlenie ciągłym lub migającym.

2. Na elementy wyposażenia roweru również powinny być odpowiednio dostosowane do prowadzenia roweru po drodze. Każdy rower który jest odpowiednio dostosowany technicznie powinien mieć co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek rowerowy.

3. Każdy rowerzysta powinien stosować się do zasad panujących na drodze i obowiązkowo sprawdzać wszystkie znaki drogowe. Najodpowiedniejszym miejscem do przemieszczania się rowerem są ścieżki i drogi rowerowe, jeżeli jednak nie ma ich w pobliżu rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z jezdni. W takim przypadku rowerzysta powinien jechać prawym pasem oraz trzymać się jego prawej krawędzi.

4. Ważną zasadą jest, aby żaden rowerzysta nie przejeżdżał przez przejścia dla pieszych na swoim rowerze. Należy wtedy zejść z roweru i przeprowadzić go pieszo. W przypadku nie zastosowania się do tej zasady kierowca roweru narażony jest nie tylko niebezpieczeństwo ale także możliwość otrzymania mandatu.

Możesz również polubić…